LITANIA DO ŚWIĘTEGO JANA KANTEGO

 

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata,

 

Boże Duchu Święty,

Boże Święta Trójco, jedyny Boże

 

Święta Maryjo - módl się za nami

Święty Janie Kanty - módl się za nami

Kapłanie według Serca Jezusowego - módl się za nami

Naśladowco Jezusa cierpiącego Sługi - módl się za nami

Siewco Słowa Bożego na polskiej ziemi - módl się za nami

Głosicielu i stróżu prawdy ewangelicznej - módl się za nami

Nauczycielu Pisma Świętego i wzorze apostolstwa biblijnego

 - módl się za nami

Czytelniku i przykładzie czytania Pisma Świętego - módl się za nami

Ufny czcicielu Najświętszej Maryi Panny - módl się za nami

Głosicielu czci świętej Anny - módl się za nami

Pielgrzymie do ziemskiej ojczyzny Jezusa - módl się za nami

Wędrowcze do "Progów Apostolskich" - módl się za nami

Patronie miasta Jagiellonów - módl się za nami

Chlubo Akademii Krakowskiej - módl się za nami

Opiekunie i przyjacielu żaków - módl się za nami

Wzorze nauczycieli akademickich - módl się za nami

Cudotwórco wysławiany w legendach poety ze Skałki - módl się za nami

Duchowy gigancie i przykładzie w pełnieniu dzieł miłosierdzia ewangelicznego -

módl się za nami

Orędowniku biednych, chorych, smutnych, uwięzionych i uwikłanych w nałogi -

módl się za nami

Patronie naszej parafii w Poznaniu - módl się za nami

 

Bądź nam litościw, Prosimy Cię Panie

Bądź nam miłościw, Wysłuchaj nas Panie

 

Panie udziel narodowi polskiemu wierności obietnicom chrzcielnym i daru żywej wiary.

Święty Janie Kanty módl się za nami.

 

Panie, obdarz naród polski nadprzyrodzoną nadzieją, na wszystkie, szczególnie na  trudne czasy.

Święty Janie Kanty, módl się za nami.

 

Panie, odnów w narodzie polskim miłość do Ciebie, do bliźnich, spraw, aby była ona "kładką cedrową" do wszystkich serc, szczególnie tych, których oddziela rzeka niezgody.

Święty Janie Kanty - módl się za nami.

 

 

Panie, który przesłałeś nam ze swojej ojczyzny List - Pismo Święte, daj nam natchnienie, abyśmy je regularnie z wiarą czytali.

Święty Janie Kanty - módl się za nami.

 

Panie, walcz mocno w naszej obronie, abyśmy nie wpadli w sidła złych obyczajów, które sprzeciwiają się Twojemu Prawu i prawu naturalnemu, co prowadzi do duchowej niewoli.

Święty Janie Kanty - módl się za nami.

 

Panie, chroń nas od klęsk żywiołowych i bezrobocia, daj pracę zwłaszcza ludziom młodym do osobistego rozwoju i godziwego zarobku na utrzymanie rodziny.

Święty Janie Kanty - módl się za nami.

 

Panie, skieruj nasz umysł i wolę do bogatego źródła polskiej kultury, historii i literatury.

Święty  Janie Kanty - módl się za nami.

 

Panie, obudź w wychowawcach i nauczycielach proroczego ducha do prawego wychowania i pogłębionego wykształcenia ludzi młodych.

Święty Janie Kanty - módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módl się za nami święty Janie Kanty - abyśmy otrzymali dary, o które pokornie prosimy.

 

Módlmy się. Wszechwładny Boże, Panie Piastów, Jagiellonów, hetmanów, męczenników za wiarę i wolność, świętych z całej historii narodu. Daj nam łaskawie za wstawiennictwem świętego Jana Kantego Twoje łaski, które prowadzą do zwycięstwa. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

 

                                                                                              Ks. Prof. Jan Kanty Pytel