Ks. Jan Kanty Pytel

profesor doktor habilitowany, polski naukowiec i duchowny katolicki, teolog specjalizujący się w naukach biblijnych. Wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1981-1987 był dziekanem (przedtem prodziekanem) Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu (dziś WT UAM).

60 LAT KAPŁAŃSTWA KSIĘDZA PROFESORA JANA KANTEGO PYTLA

DIAMENTOWY JUBILEUSZ

Historia każdego powołania kapłańskiego, podobnie zresztą jak każdego powołania chrześcijańskiego, jest historią niewymownego dialogu między Bogiem a człowiekiem, między miłością Boga, który wzywa, a wolnością człowieka, który z miłością Mu odpowiada. Te dwa nierozłączne elementy powołania, darmowy dar Boga i odpowiedzialna wolność człowieka, są wspaniale i bardzo wyraziście ukazane w kilku zaledwie słowach z Ewangelii św. Marka o powołaniu Dwunastu: "Potem (Jezus) wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego" (Mk 3, 13). Tak oto z jednej strony mamy absolutnie wolną decyzję Jezusa, a z drugiej -- "przyjście" Dwunastu, czyli ich "pójście za" Jezusem.


więcej ...
(Adhortacja Jana Pawła II O formacji kapłańskiej, Rozdiał IV, p.36)
Jubileuszowa Msza św.w Budzyniu: 27 maja 2014, Jubileuszowa Msza św. w Parafii pw. św. Jana Kantego w Poznaniu: 1 czerwca 2014