90. urodziny
Z racji 90. urodzin (2018) oraz 65 rocznicy sakramentu kapłaństwa ks. Jana

Życzymy dalszego błogosławieństwa Bożego!Ksiądz Jan Kanty Pytel

profesor doktor habilitowany, polski naukowiec i duchowny katolicki, teolog specjalizujący się w naukach biblijnych. Wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1981-1987 był dziekanem (przedtem prodziekanem) Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu (dziś WT UAM).

AKTUALNOŚCI


5 marca 2019

Wojewoda Wielkopolski

z upoważnienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręczył ks. prof.Janowi Pytlowi odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej. Uhonorowanie łączy się z długoletnią działalnością w Stowarzyszeniu imienia Romana Brandstaettera oraz twórców poz.(W.Bąk, E.Paukszta, P.Bystrzycki, K.Iłłakowiczówna)Gratulacje i życzenia dla Jubilata - 90 lat ks. prof. Jana Kantego Pytla, członka poznańskiego oddziału ZLP

ZARZĄD GŁÓWNY ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH


30 października 2018


Czytaj cały list ...

ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

Ksiądz profesor Jan Kanty Pytel-Zasłużony dla Kultury Polskiej

JAN KANTY PYTEL (ur. 3 września 1928 w Budzyniu) - profesor dr habilitowany, polski naukowiec i duchowny katolicki, teolog specjalizujący się w naukach biblijnych. Wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu . W latach 1981-1987 był dziekanem (przedtem prodziekanem) Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu (dziś WT UAM).

Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki uhonorował Ks. prof. Jana Kantego Pytla orderem Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis w czerwcu 2010 roku. W ten sposób doceniono osiągnięcia, zaangażowanie i naukową pracę Księdza Profesora w dziedzinie teologii i nauk biblijnych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza a przedtem Papieskiego Fakultetu Teologicznego. Gratulujemy tego odznaczenia i dziękujemy za posługę Słowa i konfesjonału w naszej Parafii

Jest n o w a książka!
CHODZĘ ZA TOBĄ CHRYSTE

RECENZJA 1    RECENZJA 2"Świat cały rozgorzał i w ogniach stoi"
Refleksje z wczoraj na jutro.
Pallottinum 2016

RECENZJA 1     RECENZJA 2

"JESTEM posłał mnie do was"

"JESTEM posłał mnie do was" - ks.Jan Kanty Pytel - Książka dedykowana miastu, z którego pochodzi autor

Ks. Profesor Jan Kanty Pytel, "Inaczej. Jeszcze raz o księdzu"

""Szaweł z Tarsu"" to kolejna książka napisana przez Ks. prof. Jana Kantego Pytla, o którą warto ubogacić swoją bibliotekę. Autor pisząc pięknym językiem literackim z kompetencją biblisty i teologa przedstawia Ewangelię, głoszoną przez Św. Pawła w listach do gmin chrześcijańskich, które w mocy Bożej zakładał. Poprzez listy, w Bożym natchnieniu, koryguje Paweł błędy zauważone wśród tamtejszych wyznawców Chrystusa. . Książka ze wszech miar godna polecenia.

Teologiczny sens "timszel"

Kilka refleksji wokół we'attâh timšol-bô z Rdz 4,7", artykuł w: "Scrutamini Scripturas" (J 5,39) Księga Jubileuszowa dla ks. Biskupa Andrzeja W. Suskiego w 75 rocznicę urodzin. Chrostowski Waldemar, Kotecki Dariusz (red.), Stowarzyszenie Biblistów Polskich, Warszawa 2016, ss. 407-410.

14 XI 2012

Ksiądz Profesor Jan Kanty Pytel przyjęty do Związku Literatów Polskich.
W dniu 14 XI 2012 Zarząd Główny włączył Księdza Profesora Jana Kantego Pytla do Związku Literatów Polskich (Pismo ZLP KK 43|2012, 3o XI 2012). Związek założył Stefan Żeromski w 192o r., a w Oddziale Poznań w 1921 r. prezesem był Władysław Reymont. Gratulujemy!